ภาพกิจกรรม
เข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2563
วันที่ 5 มีนาคม 2564 โรงเรียนเขื่อนพิทยาสรรค์ จัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2563 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว โรงเรียนเขื่อนพิทยาสรรค์
โพสเมื่อ : 12 มี.ค. 2564,14:00   อ่าน 152 ครั้ง