รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
โรงเรียนเขื่อนพิทยาสรรค์
124 ม.5 ถ.บ้านเขื่อน-บ้านกู่ทอง   ตำบลยางท่าแจ้ง  อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 44140
เบอร์โทรศัพท์ 0610288736


กรอกแบบฟอร์ม
เรื่องร้องเรียน :
รายละเอียด :
ชื่อผู้ร้องเรียน :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :