ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศจากโรงเรียนเขื่อนพิทยาสรรค์ (อ่าน 31) 12 พ.ค. 66
มาแล้ว มาแล้ว มาแล้ว!!! สพฐ. ร่วมกับกรมการจัดหางาน เปิดแพลตฟอร์ม (อ่าน 50) 19 เม.ย. 66
โรงเรียนเขื่อนพิทยาสรรค์ จัดงานผ้าป่าศิษย์เก่า ปี 2566 (อ่าน 94) 22 มี.ค. 66
สาร จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (อ่าน 607) 25 มิ.ย. 64
รับสมัครนักเรียน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 662) 12 มี.ค. 64