กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นายมงคล สีทะนารัตน์
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1
เบอร์โทร : 0862361284
อีเมล์ : krukhuanpit@gmail.com

นางสาวอรวรรณ กงเพชร
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1
เบอร์โทร : 0880599188
อีเมล์ : orawankongphet0496@gmail.com

นางสาวธัญญา โคตรวงษ์ทอง
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2
เบอร์โทร : 0804460628
อีเมล์ : thanyakotwongtong@gmail.com