กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นายมงคล สีทะนารัตน์
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4
เบอร์โทร : 0862361284
อีเมล์ : krukhuanpit@gmail.com

นางสาวอรวรรณ กงเพชร
ครูอัตราจ้าง