ภาพกิจกรรม
กิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ
 เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. โรงเรียนเขื่อนพิทยาสรรค์ จัดงานเปิดบ้านวิชาการ (Open house) ปีการศึกษา 2565 โดยนายสันติรัฐ   ไชยโย  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ (Open house) เพื่อให้ผู้ปกครองปละบุคคลทั่วไปได้มีโอกาสเยี่ยมชมผลงานทางวิชาการของโรงเรียน และ เป็นข้อมูลในการตัดสินใจส่งบุตรหลานเข้าเรียนในปีการศึกษา 2566 กลุ่มงานบริหารวิชาการได้จัดกิจกรรมวิชาการประกอบด้วยการจัดนิทรรศการแสดงผลงานทางวิชาการของนักเรียน ครู และบุคคลากรทางการศึกษา ณ หอประชุม โรงเรียนเขื่อนพิทยาสรรค์ ตำบลยางท่าแจ้ง อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
โพสเมื่อ : 12 มี.ค. 2566,19:56   อ่าน 14 ครั้ง